Lægeurter

Lungeurt har været brugt som lægeurt. Man mente, at den kunne kurere lungesygdomme. Det er en såkaldt signaturplante. Link til video

Video på vej

Video på vej