Dyr i Himmerlands Urte- og Sansehave

Vi dyrker haven lidt vildt, hvilket bevirker, at vi også har mange forskellige dyr og fugle i haven og skoven, måske også flere end vi regner med.

Vi har rigtig mange fugle af forskellige slags, men vi har også mange naturlige rede steder. Fordelen ved at have mange fugle, er at de er gode til at regulere insekter, og andre skadevoldere.

Link til siden

Man skal ikke forvente, at bare fordi der er mange fugle på foderbrættet om vinteren, at der så også er mange fugle, der yngler i ens have. Det afhænger af, hvilket fødegrundlag der er, og om der er nok rede pladser.

Link til siden

Det er vigtig at have nogle gode forhold til frøer og skrubtudser. Fordelen ved at have mange frøer og tudser er, at deres fødegrundlag bl.a. er snegleæg. Men de spiser næsten alt, der bevæger sig og har en størrelse, der passer til dem. 
Link til siden

Krybdyr er ikke dem der er flest af, men vi har flere gange set stålorm. Og i vores mose er der hugorm.

Link til siden


Det er nødvendigt at have insekter og sommerfugle i haven, for det er en del af fødegrundlaget for andre dyr, og er derfor en del af biodiversiteten. Så hvis man bekæmper dem, skal det være med nænsom hånd og ikke udrydde dem helt.
Link til siden

Der er mange, der synes, at muldvarpen er et skadedyr, men den er faktisk et nyttedyr. Desværre er der mange, der forveksler den med mosegrise, som kan ødelægge meget af det, de kommer i nærheden af. 

Link til siden

Egernet er overvejende planteæder. Frø og skud fra nåletræer, nødder, agern og bog er noget af det, egernet godt kan lide, men også svampe, bær, frugter og blomster er på spisesedlen. Når de skal have lidt kræs, tager de insekter og indimellem fugleæg- og unger. Link til siden

Store dyr

Vi har set flere rådyr på grunden og billedet viser spor efter dem. Link til siden


Orm og biller