Fugle i haven

Det er vigtigt, at de forskellige fugle har mulighed for at bygge reder. Naturlige steder kan være hække, buske, træer og evt. steder, hvor svaler kan bygge, men det er også godt at sætte redekasser op, og der er det vigtigt, at det er flere forskellige slags redekasser, så der er mulighed for at forskellige fugle kan stifte hjem i din have. Det er godt at sætte et rigeligt antal redekasser op. Fuglebestanden bliver reguleret naturlig alt efter, hvor stort fødegrundlaget er, og det kan være en fordel, at dine fugle besøger nabo og genbo, for jo større område dine fugle kan regulere insekter og skadedyr på, jo bedre chance har de for at kunne fodre deres familie. Du vil også mærke mindre til trykket fra insekter og skadedyr, idet der er et større område, der er reguleret.  

Musvit

Musvitten er en af vores mest almindelige ynglefugle. Den lever fortrinsvis i løvskove. Den kan også være i haver, hvor den ynder at bygge rede i et hul, som f.eks. en gammel postkasse, gammel vandpost eller fuglekasser til at opfostre sine unger i. Så derfor er det vigtigt, at sætte redekasser op til musvitten. 
Ungerne fodres med insektlarver.

Her i landet er den normalt en standfugl, men dem, vi har i haven, kan godt flytte ud i en løvskov om vinteren, idet fødegrundlaget der er større.

Solsort

Solsorten er den mest talrige ynglefugl i Danmark, ca. 2 mio. par. Bestanden er tættest i villakvarterer og parker. Der er mange, der synes, at den er voldsom. Måske fordi det er en halvstor fugl, og måske fordi den kan rydde en bærbusk i løbet af en dag, og vores elskede jordbær er en delikatesse.

Solsorten kan få op til tre kuld unger om året, og med hensyn til reder behøver vi ikke at gøre noget specielt, for de bygger på alt, der er vandret, og de er ikke særlig menneskesky.

Solsorten lever hovedsageligt af animalsk føde, som snegle, insekter og regnorm, men også bær og frugt, som kan være nedfaldsfrugt.

Skade

Skaden er en standfugl. Den får et kuld unger om året, ca. 6-7 stk. Mange har den opfattelse, at skaden skal bekæmpes, for den tager ungerne fra de små fugle. Men det er ikke rigtigt. Forskning viser, at der, hvor der er et skadepar, er der også flere småfugle der yngler, og unger der kommer på vingerne.

Hvis man fjerner et gammelt skadepar, der har et stort territorium, vil der blive plads til 2-3 unge par, som kræver et mindre territorium. 

 Skaden er også med til at regulere bestanden af div. insekter, larver biller og mus.

Den er en flot fugl, vi skal nyde synet af, og lade naturen selv regulere.