Om Klima/miljø

Klima/miljø er mange ting. Det er f.eks. genbrug, jord, kompostjord og købt plantejord. Det kan være bekæmpelse af sygdomme i planter og  bekæmpelse af skadedyr. Dog skal vi være opmærksomme på, at naturen mange gange er bedre til at regulere sygdomme og skadedyr, end vi er. Når vi begynder at bekæmpe skadedyr, forsvinder også de forskellige dyr. Som naturligt bekæmper de forskellige skadevoldere.

Genbrug er et rigtig stort emne. Det er næsten kun fantasien, der sætter begrænsning for hvad vi kan genbruge af mange af hverdagens restprodukter. Når man ser nogle af de haveprogrammer, der er i fjernsynet, kan det inspirere til at forny mange brugte ting, således at de bliver unikke og er en fryd for øjet. Link til siden

Jord er et lidt specielt emne, for hvad er jord? Det kan være mange forskellige typer:  lerjord, sandjord, god muldjord, osv. Kan vi ændre på jordens beskaffenhed? Ja. 
Link til siden 

Vi kan spare os selv for rigtig mange penge ved at kompostere, men det har også en stor indvirkning på miljøet. Så det er vigtigt, at alt det, der kan komposteres, beholdes på egen matrikel.
Link til siden

Der er ca. 7 forskellige almindelige svampesygdomme i vores haver, men vi kan gøre noget ved de fleste, også uden at bruge kemikalier.Link til siden

Det er ikke bare dræbersnegle der kan være et problem, men larver, biller, lus og mange andre kan være et problem. Skal vi bekæmpe alle de problemer, og med hvad.Link til siden

Side er på vej