Kompostjord

Der er stor forskel på kompostjord fra de forskellige genbugspladser, men der er også stor forskel på den kompost, vi selv laver.
Det, der er vigtigt ved at bruge kompostjord, er, at vi tilfører en masse humus og kulstof plus noget kvælstof.
Forsøg inden for landbruget viser, at ved den jord, der indeholder meget humus og kulstof, er der ikke nogen grund til at tilføre anden gødning, idet det næsten ingen virkning har på udbyttet.

Rød Estisk slangehvidløg og kompost
Hvidløgene er sat i vores skovhave i starten af november 2019.
De enkelte fed var ca. lige store. De er sat i samme dybde, og de har fået den samme mængde kompost i efteråret og i foråret.
Der er lavet jorddække med tang ved dem alle.
Men på trods af det, var der stor forskel på størrelsen i maj 2020. Og vi taler ikke om enkelte planter, men om et helt område.

Hvorfor?
Hvorfor er der så stor en forskel på størrelserne af slangehvidløgene?
Det er gammel skovbund, vi dyrker hvidløgene på.
På det område, hvor de er store, har der været kartofler året før, som også fik en del kompost, hvorimod der på det andet område kun har været ukrudt, og dermed har det ikke fået kompost.
Konklusionen er, at når vi tilfører kompost, tilfører vi også humus og kulstof, og ikke mindst kan det indeholde en del kvælstof, men det kan være så hårdt bundet, at det først er det efterfølgende år, at det meste af kvælstoffet bliver frigivet.
Derfor er det vigtigt, at der bliver tilført kompost hvert år både for at opbygge humus og kulstofindholdet i jorden, men også for at afgivelsen af kvælstof bliver nogenlunde ens hvert år.
Link til video