Jord

Hvad skal vi sætte vores planter i?
Vores naturlige svar er jord, men mange betragter spagnum som jord. Derfor køber danskerne 110.000 tons spagnum hvert år, hvorved vi frigiver ca. 110.000 tons co2.
Men er spagnum jord?
Ja og nej, spagnum er humus, som naturen har fremstillet af nedbrudte planterester fra TØRVEMOS, som gror i store moseområder og naturligt bliver nedbrudt i et surt og iltfattigt miljø, så vi får det produkt, som vi kender som spagnum.
 
Dvs. at den spagnum vi graver op i dag, er fra planten tørvemos, der har groet og blevet nedbrudt for flere tusinde år siden.
 
Spagnum er kulstof uden nogen særlig næring ud over den, der bliver tilsat i produktionen af plantesække.
Vi bruger spagnum, fordi den kan indeholde en masse vand, og den er god til at suge vand op fra kapillærkasser og planteborde, men selve spagnummen kan ikke indeholde næringsstoffer, men er god til at suge dem op via det gødningsvand, som planter bliver undervandet med.
Når spagnum bliver udsat for ilt, som der sker, når vi bruger den til vores planter og i vores haver, brænder ilten spagnummet af, så vi kan godt sige, at vi brænder vores højmoser af.
Hvis vi tænker på vores natur og miljø, skal vi sadle om, for hvis vi ikke gør det, ødelægger vi ikke bare vores egne højmoser, men også højmoserne i de baltiske lande og Rusland, og når de er ødelagte, og der ikke er mere spagnum, hvad gør vi så?
Transporten af spagnum fra udlandet koster dyrt på co2-kontoen med hensyn til fossile brændstoffer. 
Engelske haveejere er langt fremme med at bruge plantesække/plantejord, som ikke indeholder spagnum.
Så hvis vi begynder at efterspørge spagnumfri plantesække/jord, vil detailhandlen være nødt til at reagere på det.
Det er nemt at købe vores jord i byggemarkeder, men var det ikke bedre vi selv fremstillede vores jord?
Når vi køber spagnumbaseret jord, er vi sikre på, at det er dødt, dvs. at det, planterne skal bruge for at gro, er tilsat kunstgødning, som giver planterne grokraft, men ikke sundhed.
 
Når vi selv fremstiller vores plantejord til jordforbedring, vil vi få grokraft, men der er også en masse mikroorganismer, som vil give en bedre og stærkere plante, som også nemmere kan modstå sygdom og insektangreb, og ikke mindst vil den give en væsentlig højere næring i de grøntsager og frugter, vi spiser.