Frøer og tudser

Frøer og tudser hører til under det, der kaldes for springpadder. Heraf er otte arter frøer og tre arter er tudser.
Ifølge Jakob Christensen-Dalsgaard, der er lektor ved Biologisk Institut på Odense Universitet, er den mest markante forskel på tudser og frøer, at frøerne er bedre til at hoppe. Derudover har tudser vortet hud med store kirtler, men ellers opfører de sig ligesom frøer, siger han.
Hovedparten af frøer og tudser er truet. Det er kun skrubtudsen, springfrøen og den grønne frø, der ikke er truet i Danmark, mens resten af  springpadderne lider under vores forurening og manglende levesteder. 
Så det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at give dem nogle gode forhold. Frøer og tudser er et af de vigtigste nyttedyr i vores haver og natur.

Butsnudet frø

Butsnudet frø trives i moser, enge, græsarealer, dyrkede marker, fugtige steder i skover og i haver.

Den butsnudede frø æder alt, der bevæger sig, og som den er i stand til at sluge. Det er bl.a. regnorme, snegle, snegleæg, sommerfuglelarver, mejere og stankelben.

Hvis der er fisk i vandhullerne, yngler de kun, hvis der er en rigelig sumpvegetation, som haletudserne kan bruge som skjul.

De yngler i mange slags vandhuller. Fra overskyggede sumpe til åbne vandhuller, hvor solen kan skinne på overfladen.

Yngleperioden er kort og koncentreret omkring 10.-15. april, hvor hannerne kvækker i ca. 10 dage.

Hvis der er mange haletudser i det samme vandhul, udskiller de nogle stoffer i vandet, der hæmmer udviklingen af deres søskende. Det betyder, at de mindste ikke vokser så hurtigt eller dør. Det er for at sikre, at der er føde nok.

De overvintrer både på land og i vand.

De er mest aktive sent på sommeren og først på efteråret, hvor de søger føde for at kunne oplagre så stort et lag fedt som muligt inden den kommende vinter.

Frøer

Vi har også en anden frø art i haven, men vi mangler et billede af den. Vi er også i tvivl om hvad art det er.

Tudser

Vi har tudser i haven, men vi mangler et billede af den. Vi er også i tvivl om hvad art det er.