Bookmark and Share     Sitemap
 

Virkning af kompostjord

Rød Estisk slangehvidløg og kompost


Hvidløgene er sat i vores skovhave i starten af november 2019.
De enkelte fed var ca. lige store. De er sat i samme dybde og de har fået den samme mængde kompost i efteråret og i foråret.
 
Der er lavet jorddække med tang ved dem alle.
 
Men på trods af det er der stor forskel på størrelsen her i maj 2020. Og vi taler ikke om enkelte planter, men om et helt område.
 

Hvorfor? 

Hvorfor er der så stor en forskel på størrelserne af slangehvidløgene?
Det er gammel skovbund, vi dyrker hvidløgene på.
 
På det område, hvor de er store, har der været kartofler sidste år, som også fik en del kompost, hvorimod der på det andet område kun har været ukrudt, og dermed har det ikke fået kompost.

Konklusionen er, at når vi tilfører kompost, tilfører vi også humus og kulstof, og ikke mindst kan det indeholde en del kvælstof, men det kan være så hårdt bundet, at det først er det efterfølgende år, at det meste af kvælstoffet bliver frigivet.

Derfor er det vigtigt, at der bliver tilført kompost hvert år både for at opbygge humus og kulstofindholdet i jorden, men også for at afgivelsen af kvælstof bliver nogenlunde ens hvert år.
Himmerlands Urte- og Sansehave | CVR: 2776 9152 | Hæsumvej 74, 9530 Støvring  | Tlf.: 2426 7405