Bookmark and Share     Sitemap
 

Mindfulness/meditation

 

Mindfulness kan være en hjælp i det grænseløse arbejde

Grænseløst arbejde og selvledelse bliver mere og mere udbredt på de danske arbejdspladser. Men vi er ikke altid i stand til at håndtere de nye måder at arbejde på. Derfor vokser behovet for at få nogle værktøjer til at takle stress og sætte grænser i hverdagen. Og her kan mindfulness være et godt bud.

Vær til stede i nuet

 ’Luk øjnene og ret din opmærksomhed mod dit åndedræt. Mærk at du er til stede. Lige her. Lige nu. Når en tanke dukker op og forstyrrer, så hjælp den stille og roligt på plads igen’.

Mindfulness bliver mere og mere efterspurgt ude på arbejdspladserne.

 - Vi har de seneste år oplevet, at mindfulness bliver efterspurgt mere og mere ude på arbejdspladserne. Mange ønsker kurser i, hvordan man kan integrere mindfulness på arbejdspladsen. Og det er meget ofte i forbindelse med stresshåndtering.

 Vi sætter selv grænsen

Den nye måde at arbejde på kalder på nye initiativer til at håndtere særligt stress.

 - I dag er det jo ofte de ansatte selv, der skal sætte grænserne. Det er dem, der bestemmer, hvornår mobilen eller PC’en skal slukkes, og hvornår de mentalt fokuserer på noget andet end arbejdet. Vi mærker tydeligt, at mange efterspørger hjælp til bedre at kunne håndtere den nye måde at arbejde på.

 Mindfulness som forebyggelse

 Mens kost, motion, rygning og overvægt på mange arbejdspladser er noget, man forholder sig til og integrerer i arbejdsmiljøarbejdet, ser det anderledes ud med et begreb som mindfulness. At nogle medarbejdere bruger den teknik til fx at blive bedre til at takle stress, betragtes i højere grad som et privat anliggende og ikke som noget, arbejdspladsen skal blande sig i.

 Vi ved, at grænseløst arbejde og høj grad af selvledelse er noget, som mange oplever som stressende. Derfor ser vi en naturlig kobling til mindfulness, fordi det kan hjælpe folk til bedre at kunne mærke sig selv også i en travl hverdag.

Flere undersøgelser viser, at mindfulness kan gøre os bedre til at træffe beslutninger, sætte grænser og håndtere stress, og at det også styrker vores intuition.

 Hvad er mindfulness:

Mindfulness er et koncept, der oprindeligt stammer fra buddhismen, men det har de seneste år også fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering og behandling af stress.

Et centralt punkt i mindfulness er evnen til nærvær og fuld opmærksomhed på det, der er lige nu. Tilstedeværelse med alle sanser åbne, så følelser og tanker opleves, som de er. De vurderes ikke, men observeres blot.

 Mindfulness kan medvirke til at øge ens bevidsthed om sig selv og sine reaktioner og bidrager til, at man opøver en evne til at agere i stedet for at reagere.

Mindfulness trænes ved meditation, yoga og opmærksomhedsøvelser.

Kilde: Wikipedia

 

Himmerlands Urte- og Sansehave | Hæsumvej 74, 9530 Støvring  | Tlf.: 2426 7405