Bookmark and Share     Sitemap
 

Bladlus

Der er flere måder at bekæmpe lus på.
 
Det man skal huske er, at en bladlus kan blive til 1000 kg. bladlus på et år.
Der er nogle, der vælger at sprøjte med kemiske midler, men det er lige som at tisse i bukserne, idet man så også slår de insekter ihjel, som bekæmper bladlus naturligt.
 
En anden mulighed er at bruge insektsæbe. Insektsæben lægger en hinde omkring bladlusen, d.v.s. at den dør af iltmangel.
 
Der findes mange forskellige opskrifter på insektsæbe. men fælles for de fleste er, at de ikke er godkendt af miljøstyrelsen og derfor ikke må anvendes. Men insektsæbe der er købt på planteskoler og lign. steder, der er godkendt, må bruges.

Man kan også skylle dem af planterne med koldt vand, men det kan også skade planterne, idet den hårde stråle vil ødelægge de nye skud og blomsterknopper. Det er jo der, lusen sidder. Hvis man ikke samler de bladlus op, som er faldet ned, vil de straks kravle op på planten igen.

Den bedste bladlusbekæmpelse er at forebygge. D.v.s. at man skal se på, hvilke nytte - insekter man har brug for i sin have.
Dem som bekæmper bladlus er:

- Guldøjer
- Galmyg
- Mariehøner
- Snyltehvepse
- Svirrefluer
- Tæger

Så allerede i det tidlige forår, skal man planlægge, hvilke planter der skal være i haven for at tiltrække nyttedyrene.

Guldøje
Guldøje er et grønlig insekt med gennemsigtige vinger og lange antenner.
Larverne går hver forsommer målrettet efter bladlus, som de gør alt for at udrydde.
Guldøje- larver kaldes også bladlusløver

Galmyg
Mange arter af galmyg lægger deres æg på værtsplanter, hvor de bliver lagt i bladene, hvor der dannes galle inde i bladet. Men der er også nogle arter, som lægger deres æg i nærheden af bladluskolonier, som de så lever af indtil de pupper.

Mariehøns
Mariehøns lever af lus

Snyltehvepse
Der findes 200.000 forskellige snyltehvepse, som findes i mange forskellige størrelser. Der er også forskel på, hvilke planter deres larver er knyttet til, d.v.s. hvem der er vært i deres opvækst.
For at tiltrække Snyltehvepse, er det en fordel at have skærmplanter, som Dild, persille, fennikel, etc. i haven.

Svirrefluer
Man skal være rigtig glad, hvis man har mange svirrefluer. Den har to funktioner. Som larve spiser den rigtig mange lus. Svirrefluen begynder at lægge æg i maj. Det er også der, at luseplagen starter, så det kan jo ikke være bedre. Når den er klækket til en ny svirreflue, starter den straks med at flyve rundt til de forskellige planter for at få pollen, som er et protein. Når den flyver rund imellem de forskellige blomster, sørger den også for bestøvning.
Svirrefluen tiltrækkes af blåt og gult og gerne åbne, flade blomster, hvor det er nemt at komme til pollen. Så det er vigtigt hele tiden at have mange forskellige blomster, som de kan hente deres næring i.

Tæger
Der er nogle få arter af tæger der lever af lus
 
Sprøjtemiddel

RejnfanOpskrift

300g blade og blomster overhældes med 10 liter kogende vand.
Trækker 24 timer.
Bruges ufortyndet på planterne.

Anvendelse
Mod insekter, myrer, knoporm, bladlus,kålsommerfuglelarver, æblevikler brombær- og jordbærmider. Mod gulerodsflue (udsprøjtet i flyvetiden som lugtkamuflage)
 
 
 
 
Himmerlands Urte- og Sansehave | CVR: 2776 9152 | Hæsumvej 74, 9530 Støvring  | Tlf.: 2426 7405